รายงานดัชนีวัดความพึงพอใจ ในกลุ่มห้างค้าปลีกไทย (Retail Preference Index หรือ RPI)

11 September '20

ในช่วงเวลาแห่งภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ เราได้เผยแพร่รายงานดัชนีความพึงพอใจต่อกลุ่มห้างค้าปลีกไทย (Retailer Preference Index หรือ RPI) ประจำปีสำหรับตลาดค้าปลีกของไทยออกมาเป็นฉบับแรก โดยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของนักช้อปไทยกว่า 2,000 รายต่อ 7 กลุ่มห้างค้าปลีกชั้นนำในกลุ่มสินค้าเพื่อความงามและการดูแลตนเอง ซึ่งครอบคลุมสินค้าสำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การบรรเทาอาการปวด วิตามิน การดูแลร่างกาย การดูแลเส้นผม การดูแลใบหน้า เครื่องสำอาง การทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น และผ้าอ้อมสำหรับเด็ก/ผู้ใหญ่ โดยผลการศึกษาของเราได้ชี้ให้เห็นว่า ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความคุ้มค่าคุ้มราคาคือสองปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักช้อป

 

รายงานฉบับนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อเปิดมุมมองภาพรวมในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มห้างค้าปลีกหลักๆในประเทศไทย ซึ่งเผยให้เห็นคำตอบของคำถามสำคัญในแวดวงธุรกิจนี้ เช่น สิ่งที่ขับเคลื่อนความพึงพอใจของลูกค้าต่อธุรกิจค้าปลีกคืออะไร ธุรกิจค้าปลีกรายใดที่ประสบความสำเร็จและรายใดที่ควรเร่งปรับปรุงแก้ไข และเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น โดยเรายังมีคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อไต่อันดับให้สูงขึ้นในปีถัดไปสำหรับกลุ่มห้างค้าปลีกแต่ละรายที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อไต่อันดับให้สูงขึ้นในปีถัดไปอีกด้วยอีกด้วย

 

นอกเหนือไปจากตลาดของไทยแล้ว เรายังได้ดำเนินการศึกษาด้าน RPI ในตลาดใหญ่อื่นๆ ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และสเปน โดยใช้แนวทางเฉพาะที่ผสมผสานการวัดความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อกลุ่มห้างค้าปลีก (การเชื่อมโยงทางอารมณ์ความรู้สึก) และพฤติกรรมของลูกค้า (การจับจ่ายใช้สอยในรูปของสัดส่วนการเข้าร้าน) เพื่อนำมาคำนวณเป็นคะแนนความพึงพอใจสำหรับกลุ่มห้างค้าปลีกแต่ละราย ดังนั้น RPI จึงเป็นตัวบ่งชี้จุดแข็งเชิงเปรียบเทียบของธุรกิจค้าปลีกจากมุมมองของลูกค้า

 

ดาวน์โหลดรายงานเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรี หากบริษัทของคุณมีชื่อปรากฏอยู่ในรายงานของเราและต้องการข้อมูลธุรกิจค้าปลีกที่มีเนื้อหาสำหรับคุณโดยเฉพาะ โปรดติดต่อเรา

Download Report

Your personal information is kept in accordance with our Privacy Notice.